Obchodné podmienky

Pred použitím portálu si prosím pozorne prečítajte podmienky používania. Pred registráciou a pridaním inzerátu sa  užívateľ zaväzuje že s podmienkami súhlasí, v prípade nesúhlasu nie je možné portál užívať.

Barterový a obchodný portál výmenička.sk  poskytuje užívateľom priestor na ktorom môžu inzerovať svoje predmety a služby a reagovať na inzeráty iných užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa duševného vlastníctva portálu, akékoľvek kopírovanie designu, obsahu a iného duševného vlastníctva je zakázané.

Každý užívateľ portálu musí byť plnoletý.

Užívateľ má nárok na registráciu pod jedným profilom, vytváranie viac profilov jedným užívateľom  je zakázané.

V prípade že užívateľ okrem mena (nicku) a hesla vypĺňa nepovinné údaje registrácie, zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov.

V prípade straty prihlasovacích údajov nesie užívateľ zodpovednosť za straty v dôsledku zneužitia prihlasovacích údajov. Užívateľ je povinný bezodkladne po strate informovať prevádzkovateľa.

V prípade porušenia podmienok používania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek inzerát alebo zrušiť užívateľský účet. Zároveň si vyhradzuje právo vymazať  inzerát alebo zrušiť užívateľský účet na základe vlastného uváženia.

Každý inzerát bude zverejnený po dobu maximálne 3 mesiacov. V prípade že užívateľ do 3 mesiacov inzerát nevymaže sám, bude inzerát vymazaný po 3 mesiacoch automaticky. 

Užívateľ sa zaväzuje že nebude vkladať viac krát súčasne rovnaký inzerát a nebude inzerovať rovnakú vec vo viacerých rôznych inzerátoch.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť inzerovaných údajov ani za škody ktoré môžu vzniknúť v dôsledku registrácie na portáli, vloženia inzerátu, reakcie na inzerát ani za iné škody vzniknuté v dôsledku užívania portálu akýmkoľvek iným spôsobom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ani za škody ktoré môžu vzniknúť v dôsledku krátkodobej alebo dlhodobej nemožnosti užívať portál.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v prípade nelegálneho preniknutia do portálu treťou osobou.

 

Na portáli je zakázané inzerovať:

 • Predmety porušujúce autorské práva, kopírované nosiče a napodobeniny značkového tovaru
 • Inzeráty ktoré môžu uraziť ostatných užívateľov, propagujúce rasizmus alebo propagujúce iné extrémne ideológie
 • Sexuálne služby
 • Služby obsahujúce násilie
 • Doklady a oficiálne listiny
 • Prácu formou pyramídových hier, zárobky na základe hier a lotérií, multilevel systémy
 • Omamné, návykové látky a lieky
 • Inzeráty v inom ako slovenskom jazyku
 • Nadmerné množstvo tovaru v jednom inzeráte
 • Pôžičky a úvery
 • Pohonné hmoty
 • Predmety ku ktorým inzerent nemá vlastnícke poprípade autorské práva
 • Predmety a služby ktorých držanie, predaj a výmena sú v rozpore so zákonmi SR

 

Užívateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre anonymné štatistické šetrenia za účelom vylepšenia portálu.

Výmenička.sk si vyhradzuje právo zasielať užívateľom emaily informujúce o novinkách na portáli, poprípade iné informačné emaily.

Podmienky používania sú platné od doby ich zverejnenia a môžu byť po čase upravené, užívatelia sú povinní pravidelne kontrolovať podmienky používania a v prípade nesúhlasu so zmenami sú povinní prestať využívať naše služby. Zmeny budú zverejnené na portáli  a naberú platnosť okamžite po zverejnení .

STAY CONNECTED
vymenicka.skFacebook
YouTube
INVERSE | enjoy in peace