GDPR

Zásady ochrany a spracovávania osobných údajov:

1. Prevádzkovateľ postupuje v súade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Aby bolo užívateľom umožnené používať webstránku je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje osôb na obidvoch stranách výmeny alebo predaja a spracovávať osobné údaje ponúkajúceho aj dopytujúceho a osobné údaje osôb poskytnuté pri užívaní webstránky ako adresa, email, telefónne číslo, ipadresa, cookie.

3. Spracovanie osobných údajov je v rámci zákona, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej inzerent a záujemca užívajú služby webstránky a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Záujemca, ako subjekt osobných údajov.

4. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách.

6. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

7. Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú po pol roku od vloženia vymazané.

STAY CONNECTED
vymenicka.skFacebook
YouTube
INVERSE | enjoy in peace